Istället för damm

En damm räcker

Framför huset i ”rondellen” har de tidigare ägarna grävt upp för något som skulle kunnat bli en damm. Vi har inte för avsikt att anlägga ytterligare en damm på tomten. Istället för att lägga mass tid på att återställa gräsmattan köpte jag några påsar ”Gott och Blandat”. Det var 6 påsar med blandade fröer, som skulle kunna bilda ett hav av ängsblomster och sena blommor. Påsarna räckte inte helt och ska komplettera, men jag kommer att följa min ”äng” noga och kanske blir det t.o.m. snittblommor inne hela sommaren.